Jeg hedder Merethe Nebsbjerg (f. 1950).

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet (1980) og autoriseret af Psykolognævnet (1994).

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og opfylder de gældende regler for etik og tavshedspligt.

Jeg har været tilknyttet Sygesikringen siden 1992. Du har derfor mulighed for at få tilskud til din behandling.

Igennem de mange år jeg har arbejdet som psykolog, har jeg hentet mange erfaringer. Og jeg har fulgt med i den faglige udvikling.

At arbejde med det kropslige perspektiv har min særlige interesse. Og jeg vil gerne samarbejde med den enkelte om at finde den rigtige metode.